Minust

Olen sündinud 1. jaanuaril 1966. aastal Kiviõlis. Keskhariduse sain Kohtla-Järve 1. Keskkoolis (praegu Järve Gümnaasium). Tartu Ülikoolis õppisin 1984-89. aastal majandusküberneetika erialal ja sain matemaatik-majandusteadlase diplomi. 1991-93. aastal jätkasin õpinguid Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrantuuris. Teadusmagistri kraadi majandusteaduses kaitsesin 1994. aastal.

Lisaks õpiaegsetele töökohtadele olen töötanud Tõraveres Eesti Teaduste Akadeemia Astro- ja Atmosfäärifüüsika instituudi raamatupidamises (1989-91), majandusministeeriumi investitsiooni osakonnas, kus tegelesin välisabi ja -laenudega (1993-94), Eesti Panga majandusanalüüsi osakonnas (1994-96), Tallinna Pangas (1996-98) ja Hansapangas/Swedbankis (1998-2011). Olen lugenud loenguid kõrgkoolides, olnud väitekirjade juhendaja, oponent ja kaitsmiskomisjoni liige (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, EBS, Kõrgkool Veritas, Audentes). 2011.aastast olen OÜ Oeconomia omanik. 2014. aasta aprillist alates olin peaministri majandusnõunik ja sama aasta maist EASi nõukogu liige ja EASi Auditikomitee esimees. 2014.aasta 3.novembrist kuni 9.aprillini 2015 olin rahandusminister. 2.märtsil 2015 valiti mind Riigikokku, kus olin majanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige. 13.septembrist kuni 16.novembrini 2016 olin haridus- ja teadusminister, seejärel tagasi Riigikogus. Parlamendis olen Reformierakonna fraktsiooni aseesimees ja sotsiaalkomisjoni liige.

Olen kirjutanud rohkelt artikleid majandusest, esinenud erinevatel üritustel, raadios ja televisioonis. Pangas aga ka sõltumatu analüütikuna tegutsedes olen tegelenud valdavalt jooksvate majandussündmuste analüüsimisega ning lühiajaliste ja keskpika perioodi prognooside koostamisega, majandus- ja rahanduspoliitika valikute analüüsimisega. Viimastel aastatel olen tegelenud spetsiifilisemate majandusteemadega teadus- ja arendustegevuse, IKT, kaubanduse, kõrghariduse, tööhõive ja muude majanduspoliitikat puudutavates valdkondades.

Olen üks 2014. aastal ilmunud gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpiku autoritest: kirjutasin sinna majandusosa.

Minu teadusteemalised artiklid jäävad enam kui kümne aasta tagusesse aega. Ülikooliaegsed uurimisteemad käsitlesid rahvastikku, regionaalset arengut ja erinevaid analüüsimeetodeid. Magistritöö teema oli seotud tervishoiu ökonoomikaga. Eesti Pangas tegelesin lühiajalise mudeli koostamisega.

2008. aastal annetas president Ilves mulle Valgetähe V klassi ordeni.

Vabal ajal armastan lugeda, samuti tegelen suguvõsauurimisega.

2014.aasta oktoobrist kuulun Reformierakonda, 2015.aasta maist Reformierakonna juhatusse, 2016.aasta maist olen Reformierakonna naisteühenduse NaiRE esinaine.