Otsustasin minna poliitikasse

Tean, et väga paljude jaoks on minu samm ootamatu. Siin on põhjused ja eesmärgid.

Otsustasin liituda Reformierakonnaga, sest olen ise selgelt parempoolse ilmavaatega ja hindan kõrgelt isikuvabadusi.

Reformierakonna liikmena soovin kindlasti osaleda erakonna majandusprogrammi valmimises. See on otsene võimalus anda oma panus, et muuta asju Eestis paremaks, sest suure tõenäosusega kujundab Reformierakond Eesti tulevikku ka peale eelseisvaid Riigikogu valimisi.

Soovin kandideerida Riigikogu valimistel ning seda kodupiirkonnas Nõmmel ja Mustamäel.

Eesti vajab spetsialiste Riigikogus. Majandusanalüütikuna tean, et tuleb tunda ühiskonna toimemehhanisme laiemalt ja tuleb arvestada võimalike lühi- ja pikaajaliste mõjudega. Viimasel ajal on välja käidud igasuguseid maksuideid. Leian siiski, et Eesti peaks säilitama lihtsa ja arusaadava maksusüsteemi ning hoidma maksukoormust madalana – sellistest põhimõtetest lähtumine on Eestile edu toonud ja sellega peaksime ka edasi minema.

Leian ka, et Eesti poliitika vajab rohkem naisi. Rohkem tegevusvariantide analüüsi ja nende üle arutlemist ning kaalutletud otsuseid. Eestis on vaja rohkem tasakaalustatud ja üksteist arvestavat lähenemist, seda kõikjal ühiskonnas.