Eestist ei saa uut Luksembourgi

Kahtlematult on oluline, et Eestisse tuleks välisinvesteeringuid, sest just uude välisotseinvesteeringute maht on viimastel aastatel olnud tagasihoidlik. Kuid oletada, et välisinvesteeringute kaasamiseks peaks Eesti muutuma maksuparadiisiks või kasutama ära rahvusvahelises võrdluses ilmnevaid maksuauke, on väga vale. Ma ei räägi siin mitte üksnes suhete sassi ajamisest teiste riikidega, samuti sellest, et tegemist on strateegiaga, mis olleks ka parimal juhul lühiajaline, vaid ka sellest, et selline lähenemine oleks ebaeetiline.

Eesti valik mitte olla maksuparadiis on tehtud juba ammu. See valik tehti enne Euroopa Liitu astumist ja Euroopa Liidu liikmeks olekuga ei käi see hästi kokku. Jah, võib ju väita, et Luksembourg … Kuid Luksembourgi nö hea ajad on läbi. Tasub vaid lugeda viimase poole aasta ajakirjandust, tähele panna seda kuidas sealt pärit Euroopa tipp-poliitikutel on tulnud end õigustada.

Kui vaadata viimaste aastate trende maailmas, siis üks mida võib täiesti kindlalt täheldada, on see, et igasugustele rahvusvahelistele maksude “optimeerimisele” ja tulude varjamisele vaadatakse väga viltu. Järeleandmisi on teinud kõik, sealhulgas ka Šveits. Selle taustal on ülimalt kummaline, et meil räägitakse tõsimeelselt sellest, et Eestist peaks saama uus Delaware või Luksembourg. Tundub, et üldse pole jälgitud, mis toimub maailmas, pole tähele pandud skandaale, millesse on sattunud suured rahvusvahelised ettevõtted, mis on kasutanud Iirimaa, Luksembourgi või mõne teise riigi soodsamaid maksureegleid ulatuses, mis on sisuliselt välistanud maksude tasumise.

Need ei ole juhuslikud sündmused või üksikjuhtumid. Väga selgelt on näha, kuidas riigid liiguvad omavahelistes suhetes selle poole, et maksumaksjad ei kasutaks ära erinevate maksusüsteemide ebakõlasid. Riigikogus on praegu menetlemises nn FACTA seadus, mis reguleerib riikidevahelist infovahetust just maksude osas. Alguse on see saanud küll USA huvide arvestamisest, kuid peagi laienevad infovahetuse kokkulepped OECD ja Euroopa Liidu maadele.

Kõige selle taustal soovitan kõigil, kes mõtlevad, et Eestist võiks saada uus Luksembourg või Delaware, mõelda veel üks kord ja seekord vaadata ka seda, mis toimub mujal maailmas praegu, mitte kaks, viis või kümme aastat tagasi. Kui tahame saada püsivaid investeeringuid, siis tuleb meeles pidada, et selliseid ei tehta ühe soodsa teguri pärast, neid tehakse paljude tegurite kogumi põhjal,