Kuulujutud Kreeka leppest

Ei olnud plaani Kreekast täna kirjutada (ja ka homme mitte), kuid kuna ringlevad mingid väga imelikud ja ekslikud jutud, siis pidasin vajalikuks lühidalt kokku võtta seisu Kreeka kolmanda abipaketi osas.

1. Riigikogu ei hääleta neljapäeval Kreeka abipaketti ehk ESM laenu, sest seda ei ole olemas.

2. Esmaspäeva varahommikul leppisid valitsusjuhid kokku, millistel tingimustel võiksid alata läbirääkimised abipaketi üle. Pange tähele: jutt on läbirääkimiste alustamise tingimustest!

3. Selleks, et üldse nõustuda läbirääkimiste alustamisega, ootavad 18 euroala riiki, et Kreeka teeks teatud otsused, sh neli olulist seadusmuudatust kolmapäeval ehk homme. Lisaks peab Kreeka järgmiseks kolmapäevaks veel mõned seadusmuudatused tegema.

4. Kui Kreeka teeb nõutud sammud homme, kolmapäeval, siis läheb otsustamine mõnede riikide parlamentidesse, sh. Saksamaal, kus hääletatakse, kas alustada läbirääkimisi Kreekaga või mitte. Jutt on läbirääkimiste alustamisest.

5. Nagu osutatud, järgmiseks kolmapäevaks oodatakse Kreekalt veel lisasamme.

6. Seejärel algavad läbirääkimised uue, kolmanda abipaketi üle. Kaua nad kestavad, milline on selle täpne sisu, kui suur selle maht on, selgub täpsemalt läbirääkimiste käigus. Valitsusjuhtide poolt on kokkulepitud teatud üldisemad tingimused (nt 50-miljardiline fond, reformide valdkonnad jmt), orienteeruv maht (sh on ka IMFi osalus). Abipaketi täpsem sisu, ajakava ja tingimused selguvad läbirääkimiste käigus.

6. Läbirääkimised võtavad aega. Optimistid loodavad, et mõned nädalad.

7. Parimal juhul jõutaks seega leppeni augustis. Siis läheb see riikide parlamentidesse aruteluks ja heaks kiitmiseks, sealjuures ka Eesti Riigikogus.

Seega ei pruugi Kreeka kolmandat abipaketti tulla, sest

* Kreeka ei suuda täita eeltingimusi

* Kreekas tekkib valitsuskriis ja kogu ajakava lendab uppi või muutub valitsuse/parlamendi tahe läbirääkida

* Riigid ei anna nõusolekut läbirääkimiste alustamiseks – eelkõige on küsimus Saksamaas

* Läbirääkimised ebaõnnestuvad, sest Kreeka ei ole läbirääkimistel konstruktiivne naastes senise läbirääkimisstiili juurde

* Läbirääkimised ebaõnnestuvad, sest Kreeka ja teised riigid ei jõua kokkuleppeni

* Kokkulepitud abipakett ei leia toetust riikide parlamentides (19 riiki!)

Läbirääkimised võivad ka venida väga pikaks ja sisuliselt hanguda (ebakonstruktiivsus, ühisosa mitte leidmine, valitsuskriis). Seega, kui üldse kunagi jõutakse Kreeka kolmanda abipaketi realiseerumiseni, siis võtab see aega. Ja lõpuks ei saa välistada, et majandusseis läheb Kreekas niivõrd käest ära, et praeguste kavadega pole midagi peale hakata.