III kvartali tugev palgakasv oli ajutine

Eesti III kvartali palgakasv ületas ootust ulatudes kuupalga puhul 6,6%-ni ja tunnipalga puhul 4,7%-ni. Kuna aastane hinnatõus oli III kvartalis 5,3%, siis osutus kuupalga reaalkasv positiivseks, kuigi tunnipalkade puhul jäi see endiselt negatiivseks.

III kvartali tulemuse põhjal ei tasu siiski väga kaugeleulatuvaid järeldusi teha: üpris tõenäoliselt oli tegemist ühekordsete tegurite mõjuga. Sellele viitab esiteks kuupalkade märkimisväärselt suurem kasv võrreldes tunnipalkadega – kuupalkade sees on ka mitmesugused ühekordsed tasud. Teiseks osutab kuine palgastatistika sellele, et palgatõus pole olnud ühtlane, vaid üksnes augustikuu ühekordne tulemus (11%), septembris oli palgatõus juba mõõdukam 5,2%. Selline hüplik dünaamika viitab suhteliselt kõrgetele preemiamaksetele augustis, kuid ka sellele, et september tõi koos ebakindluse kasvuga kaasa ka palgatõusu aeglustumise. Kolmandaks on palgatõus olnud tugevam sektorites, kus traditsiooniselt on boonuste osakaal palgamaksetes suhteliselt kõrge, sealjuures kaubanduses ja kinnisvarasektoris.

Tunnipalgad, mis kajastavad eelkõige põhipalga dünaamikat, on kasvanud suhteliselt mõõdukamalt, mis osutab sellele, et ettevõtted ei ole olnud eriti agarad palku tõstma. Majanduskasvu väljavaadete halvenemine ei soodusta mingil moel palgatõusu, kuid kvalifitseeritud tööjõu nappus võib selle siiski kaasa tuua. Samuti tuleb tähele panna, et rahulolematus vähenevate reaalsete palgatuludega (reaalsed tunnipalgad on vähenenud 2009. aasta algusest peale ehk juba 11 kvartalit) olukorras, kus põhikaupade ja –teenuste hinnatõus on endiselt suhteliselt tugev, on märkimisväärne. Streigid on Eestis küll vähetõenäolised, kuid mõnede sektorite puhul on need võimalikud.

Kuigi III kvartalis (ja ilmselt just augustikuine) preemiate maksmine on toonud kaasa positiivse reaalpalga kasvu, on tegemist ajutiste maksete tulemusel saadud kasvuga ning selle positiivne mõju inimeste meeleoludele jääb/jäi ilmselt väga lühiajaliseks. On võimalik, et selle aasta lõpus ja tuleva aasta alguses 2011.aasta eest makstavad aastapreemiad on suhteliselt rikkalikud – see sõltub palgasüsteemidest -, kuid jooksvate preemiate ja boonusmaksete tasud osutuvad tõenäoliselt juba IV kvartalis tagasihoidlikumaks III kvartali omadest.

Niisiis võib arvata, et palgakasv aeglustub juba IV kvartalis ning positiivne reaalkasv – mida ei saa välistada, kuid milles ei saa olla ka kindel – tuleb ikkagi tänu hinnatõusu pidurdumisele. Sama kehtib ka 2012.aasta kohta.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s