Kommentaar I kvartali tööturu näitajatele

I kvartali tulemusi tööturul võib üldjoontes hinnata ootuspäraseks: töötus osutus prognoosikohaseks (11,5%), hõive kasv (3,9%) mõnevõrra kiiremaks ja tööealiste inimeste aktiivsusmäär (67,7%) samuti suuremaks.

Nagu öeldud, 11,5% töötuse määr oli ootuspärane. Ka see, et väheneb eelkõige lühiajaliste töötute arv, oli prognoositav. Sama trend peaks jätkuma ka järgmistes kvartalites. Küsimus on aga selles, kuidas läheb edaspidi töökohtade loomisega ehk kuidas käitub hõive.

Võib arvata, et hõivatute arv siiski kasvab, kuid mitmed märgid viitavad, et II kvartalis võib see olla suhteliselt tagasihoidlik. Nimelt on töötukassa nädalastatistikast näha, et kuigi töötute arv ja koondamiste väheneb ning tööpakkumisi on rohkem kui eelmisel aastal samal ajal, on erinevus eelmise aastaga vähenenud. Märgatav muutus on toimunud just aprillis-mais.

Võib arvata, et sellise muutuse taga ei ole mitte üksnes kvalifitseeritud tööjõu nappus või väiksem nõudlus Eestis ja välisturgudel. Tõenäoliselt on tegemist mõlema teguri kombinatsiooniga, millele lisa annab ka ebakindlus eurotsooni ja laiemalt Euroopa majandustuleviku osas, seda just “tänu” Kreekale. Euroopa Liidu majanduskasv osutus I kvartalis prognoositust paremaks (languse asemel oli seisak) ja Saksamaa suutis pakkuda üllatavalt tugevat kasvu. Kas see optimismi pakkuv tulemus suudab nullida ja ületada Kreekast tingitud ebakindluse, on kahtlane. Võib arvata, et ettevõtjad ja tarbijad jäävad Euroopas esialgu ettevaatlikuks. See tähendab, et kasv (kui ta ELis tuleb) on tagasihoidli. Sellises olukorras on väga raske Eestil eksporti kasvatada, kuid mitte lootusetu: võimaluse annab Saksamaa ja ELi väline maailm. Eestis endas on näha investeerimistegevuse kasvu, mis tähendab, et esialgu suurendab töökohti ehitus ja tööstus, mõnevõrra hiljem teenindussektor, täpselt nii nagu juhtus ka I kvartalis (primaar- ehk hankiv sektor 17,6%, sekundaar- ehk tööstussektor 5,9% ja tertsiaar- ehk teenindussektor 2%).

Niisiis võib arvata, et hõive kasv II kvartalis jätkub ja ka tööpuudus väheneb, kuid on üpris võimalik, et varasemast tagasihoidlikumas tempos.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s